Консултации с психолог

Как мога да Ви помогна?

Индивидуални психологически консултации

Можете да се срещнете с мен на индивидуална консултация (сесия) в моя кабинет. На тази среща можем да работим върху различни лични проблеми и казуси, които имате. Като например:

 • Проблеми свързани с работа
 • Тревожност
 • Тежки загуби на близък човек
 • Емоционални проблеми и нестабилност
 • Ниска лична самооценка
 • Депресия
 • Страхове и фобии
 • Хранителни разстройства
 • Стрес и BurnOut
 • Други психологични проблеми

Семейно консултиране

Можете да се срещнете с мен на семейна консултация (сесия) в моя кабинет. Срещите с мен са подходящи и за двойки, които нямат сключен брак. На тази среща можем да работим върху различни проблеми и казуси, които имате. Като например:

 • Партньорски взаимоотношения
 • Конфликти с деца
 • Битови конфликти
 • Раздели
 • Загуба на човек от семейството
 • Зависимости
 • Изневяра
 • Проблеми в комуникацията
 • Сексуални проблеми
 • Много други...

EMDR терапия

Методът EMDR – (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), в превод – десенсибилизация и повторна преработка на информацията, чрез движение на очите е нова и мощна терапия за хора с емоционални проблеми, в основата на които стоят травматични преживявания.

EMDR е помогнала успешно на милиони хора по света, които са преживели травматични събития (война, сексуално насилие, катастрофа, природно бедствие и т.н), както и на такива, които страдат от депресия, тревожност, фобии, панически атаки, зависимости и др.

Online консултации с психолог

Онлайн консултациите, както и консултациите по телефона са алтернативен вариант на терапия и консултиране.

Консултирам онлайн само, в случаите, когато това е неизбежно – живеете в друга държава или град и във всички случаи, когато поради обективна причина е невъзможно да се случи „среща на живо“ – т.е. критерии са важността на проблема и ситуативното ви емоционално състояние или временни телесни неразположения.

Необходимо е предварително да се свържете с мен, след което ще уговорим, час за онлайн консултация. Използват се всички видове приложения за комуникация. Необходимо е преди уречения ден и час, консултацията да се заплати по банков път.

Корпоративно консултиране и тиймбилдинг

След провеждане на предварителна среща за обсъждане целта на консултирането, се определя продължителността и формата на работа. Цената се определя според обема и времетраенето на интервенцията. 

Както показа натрупаният опит до момента, "хляБА терапия" е уникален, безкрайно различен и вдъхновяващ похват в тиймбилдинга. Резултатите са изненадващи за всички. Струва си да се замислим.